Rastlinná výroba
(kliknutím na kategóriu zobrazíš jej obsah)

Živočíšna výroba
(kliknutím na kategóriu zobrazíš jej obsah)

Ekonomika, manažment, marketing
(kliknutím na kategóriu zobrazíš jej obsah)

Profi Press SK s.r.o.
(kliknutím na kategóriu zobrazíš jej obsah)

Akcie

ODRODY A OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN 12.00 € teraz iba 10.20 € (-15.00%)

EFEKTÍVNE HNOJENIE PÔDY A POĽNÝCH PLODÍN 1.83 € teraz iba 1.10 € (-40.00%)

TRITIKALE 1.83 € teraz iba 1.10 € (-40.00%)

OVOCINÁRSTVO 15.94 € teraz iba 11.95 € (-25.00%)

KRMOVINY I. - Pestovanie poľných krmovín 2.75 € teraz iba 2.20 € (-20.00%)

PESTOVANIE SUCHOVZDORNÝCH A TEPLOMILNÝCH RASTLÍN 2.75 € teraz iba 2.20 € (-20.00%)

CHOV A PLEMENÁ HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 15.94 € teraz iba 12.74 € (-20.00%)

Dávame do pozornosti

Profi Press s.r.o. PONUKA PUBLIKÁCIÍ VYDAVATEĽSTVA PROFI PRESS S.R.O.
Ponúkame Vám široký sortiment odborných publikácií vydavateľstva Profi Press s.r.o.
MINIMALIZAČNÉ A PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE MINIMALIZAČNÉ A PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE 6.60 € /
(Nová publikácia pojednávajúca o problematike pestovania rastlín a obrábania pôdy vo vzťahu k zabraneniu negatívnych vplyvov klimatických zmien vyvolanych globálnym oteplovaním.)
INTEGROVANÁ OCHRANA VINIČA HROZNORODÉHO INTEGROVANÁ OCHRANA VINIČA HROZNORODÉHO 6.60 € /
(Ekonomické a kontrolované pestovanie viniča, ktoré uprednostňuje ekologicky bezpečnejšie postupy, minimalizuje nežiaduce účinky a tým zabezpečuje bezpečnosť pre životné prostredie a pre ľudské zdravie.)
CHOV  A PLEMENÁ  HOSPODÁRSKYCH  ZVIERAT CHOV A PLEMENÁ HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 15.94 € teraz iba 12.75 € (-%)
(Multimediálne CD, tematicky zamerané na chov a plemená všetkých druhov hospodárskych zvierat, chovaných na Slovensku.)
OVOCINÁRSTVO OVOCINÁRSTVO 15.94 € teraz iba 11.95 € (-%)
(Multimediálne CD "O ovocí a ovocinárstve - história, pestovanie, pomológia, ochrana, spracovanie a mnoho iných užitočných informácií")