Rastlinná výroba ...

názov cena s DPH ks do košíka
INTEGROVANÁ OCHRANA VINIČA HROZNORODÉHO 6.60 €
KRMOVINY I. - Pestovanie poľných krmovín -20% 2.20 €
ODRODY A OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN -15% 10.20 €
OKOPANINY 4.40 €
PESTOVANIE SUCHOVZDORNÝCH A TEPLOMILNÝCH RASTLÍN -20% 2.20 €
STRUKOVINY 3.63 €
TRITIKALE -40% 1.10 €
PUBLIKÁCIA
CD ROM
PERIODIKUM