Ekonomika, manažment, marketing ...

názov cena s DPH ks do košíka
FAKTORY ÚSPEŠNOSTI PODNIKANIA V AGROPOTRAVINÁRSKOM KOMPLEXE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 6.60 €
PUBLIKÁCIA
CD ROM
PERIODIKUM