TRITIKALE

J. Varga. E. Líška, A. Žajová, R. Pospišil, L. Halás

Autormi publikácie sú pedagogicko-vedeckí pracovníci SPU v Nitre a vedeckí pracovníci ÚKSÚP-u. V publikácii sú uvedené kapitoly o biológii tritikale, nárokoch tritikale na pestovateľské, pôdnoklimatické podmienky, nárokoch na výživu, obrábanie a ochranu proti škodlivým činiteľom. Z teoretických poznatkov sú uvedené faktory ovplyvňujúce tvorbu a rdukciu úrodotvorných prvkov, ako aj ďalšie poznatky, získané štúdiom domácej a zahraničnej literatúry a vedecko-výskumnou prácou.

Vydavateľ:
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Nitra
email

Rok vydania: 2000 | počet strán: 102
Cena bez DPH: 1.66 €
Cena s DPH 10%: 1.83 €
Cena po zľave bez DPH: 1.00 €
Cena po zľave s DPH: 1.10 €

Na tento produkt je zľava 40.00%