KRMOVINY I. - Pestovanie poľných krmovín

J. Janovič – E. Ďurková - Ľ. Vozár

Ústav vedecko - technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre prichádza s ďalšou knižnou novinkou edície AGROSERVIS, tento krát s problematikou krmovinárstva. Prvý diel - KRMOVINY I. je zameraný na pestovanie kŕmnych plodín na ornej pôde. Druhý diel – KRMOVINY II. (vyjde do konca roku 2005) bude zameraný na lúkarstvo a pasienkárstvo. Publikácia Krmoviny I. sa zaoberá problematikou pestovania silážnych plodín, pestovania jednoročných i viacročných druhov krmovín (kompletná technológia pestovania, výživy, zberu a spracovania). Veľmi dobre je rozobratá otázka pestovania jednotlivých druhov tráv – ako krmovín na ornej pôde. Osobitná kapitola je venovaná pestovaniu miešaniek. Autormi publikácie sú vedeckí a pedagogickí pracovníci SPU v Nitre. Publikácia je určená predovšetkým pracovníkom v poľnohospodárskej prvovýrobe, riadiacim a poradenským orgánom, ako aj študentom – pedagógom stredných a vysokých škôl. Nemala by chýbať ani všetkým čitateľom knižnej edície AGROSERVIS. Publikácia má 100 strán a obvyklý formát edície AGROSERVIS (formát- A5). Cena publikácie je 100,- Sk

Vydavateľ:
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Nitra
email

Rok vydania: 2005 | počet strán: 100
Cena bez DPH: 2.50 €
Cena s DPH 10%: 2.75 €
Cena po zľave bez DPH: 2.00 €
Cena po zľave s DPH: 2.20 €

Na tento produkt je zľava 20.00%