PESTOVANIE SUCHOVZDORNÝCH A TEPLOMILNÝCH RASTLÍN

Richard Pospíšil, Ivan Dančák

V posledných rokoch so čoraz viac prejavuje vplyv globálneho otepľovania. Počasie sa stáva rozhodujúcim faktorom úspešnosti rastlinnej produkcie v poľnohospodárstve. Aj z tohto dôvodu sa redakcia edície AGROSERVIS rozhodla zaradiť titul „Pestovanie suchovzdorných a teplomilných rastlín“.
Ide o publikáciu, kde autori (pedagogicko-vedeckí pracovníci SPU v Nitre) podrobne rozobrali problematiku vplyvu teploty a sucha na rastliny a ako im čeliť. Poukazujú na niektoré nevyhnutné agrotechnické opatrenia, podporujúce znižovanie straty pôdnej vlhkosti a využitie vlahy rastlinami. V druhej časti publikácie autori vybrali niektoré druhy poľnohospodárskych plodín, poukázali na technológiu ich pestovania. Ide o plodiny, s dobrým potenciálom využitia a pestovania v arídnych podmienkach s perspektívou využitia a vo výžive zvierat i ľudí.
Publikácia má 70 strán, brož. väzbu. Texty špeciálnej časti sú doplnené „perovkovými“ obrázkami jednotlivých druhov rastlín.
Publikácia je určená predovšetkým pracovníkom rastlinnej výroby poľnohospodárskej praxe – agronómom, farmárom a SHR, ale aj študentom stredného a univerzitného poľnohospodárskeho školstva.

Vydavateľ:
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Nitra
email

Rok vydania: 2007 | počet strán: 70
Cena bez DPH: 2.50 €
Cena s DPH 10%: 2.75 €
Cena po zľave bez DPH: 2.00 €
Cena po zľave s DPH: 2.20 €

Na tento produkt je zľava 20.00%