INTEGROVANÁ OCHRANA VINIČA HROZNORODÉHO

Jarmila Eftimová

Jednou z rozhodujúcich podmienok ďalšieho rozvoja vinohradníctva na Slovensku je integrovaný systém pestovania, ktorého základom je integrovaná ochrana. Integrovaná produkcia je ekonomické a kontrolované pestovanie viniča, ktoré uprednostňuje ekologicky bezpečnejšie postupy, minimalizuje nežiaduce účinky a tým zabezpečuje bezpečnosť pre životné prostredie a pre ľudské zdravie. Cieľom publikácie je prezentovať ucelené poznatky o integrovanom pestovaní a ochrane viniča. a tak priblížiť pestovateľom a záujemcom k prírode šetrnejšiu technológiu pestovania. Okrem téz o integrovanom pestovaní a ochrane, sú v publikácii kvalitne popísané škodlivé činitele (choroby, škodcovia) vrátane zobrazenia. V kapitole „konvenčná ochrana“ sú podrobne popísané chemické prípravky so štandardným a intenzívnym účinkom vrátane dávky a počtu aplikácii. Autorkou publikácie je pani Ing. Jarmila Eftimová, CSc, z firmy Galafruit spol. s r.o. v Malej Tŕni, ktorá sa zaoberá aj pestovaním tokajských odrôd viniča.

Vydavateľ:
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Nitra
email

Rok vydania: 2008 | počet strán: 95
Cena bez DPH: 6.00 €
Cena s DPH 10%: 6.60 €