OKOPANINY

Ivan Černý

Publikácia je tematicky zameraná na problematiku pestovania semenných (cukrová repa, čakanka) a hľuznatých (zemiaky, topinambur) okopanín. V publikácií sú spracované najnovšie vedecké poznatky z oblasti výživy, ochrany a technológie pestovania. Pozornosť vzbudí aj pasáž o ekonomike, predovšetkým s dôrazom na efektívnosť pestovania menej známych druhov okopanín (čakanka, topinambur), ktoré však získavajú na poľnohospodárskom dopyte svoje oprávnené miesto. Publikácia je určená pre širokú poľnohospodársku verejnosť. Považujeme ju za užitočnú a praktickú pomôcku pre poľnohospodársku prax, stredné i vysoké školstvo.

Vydavateľ:
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Nitra
email

Rok vydania: 2003 | počet strán: 145
Cena bez DPH: 4.00 €
Cena s DPH 10%: 4.40 €