ODRODY A OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

Richard Stiffel a kolektív

Multimediálne CD v časti "Odrody" popisuje všetky poľnohospodárske plodiny z "Listiny povolených odrôd" (približne od roku 1940) s vyobrazením základných predstaviteľov jednotlivých odrôd. Je najucelenejšou encyklopédiou v tejto oblasti. Časť "Ochrana" obsahuje kompletný "Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín" platný pre rok 2003 a veľmi podrobnú encyklopédiu rastlinných chorôb, škodcov a burín. V podkapitole "Ochrana rastlín" je veľmi podrobne spracovaný systém na ochranu voči predmetným činiteľom. V podkapitole "Pomoc" je možné vyhľadať doporučené dávky prepočty podľa plochy, resp. koncentrácie. CD obsahuje aj komplexnú legislatívu o ochrane a odrodách poľnohospodárskych plodín. V záverečnej časti "Služby" sú predstavené vybrané firmy z oblasti dodávania odrôd, pesticídov a agronomických služieb.

Vydavateľ:
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
Nitra
email

Rok vydania: 2003 | počet strán:
Cena bez DPH: 10.00 €
Cena s DPH 20%: 12.00 €
Cena po zľave bez DPH: 8.50 €
Cena po zľave s DPH: 10.20 €

Na tento produkt je zľava 15.00%