O obchode ...

Vítajte vo virtuálnom obchode s publikáciami a multimediálnymi CD nosičmi pre pôdohospodárov. Predaj uvedených komodít prostredníctvom internetu bol zriadený s cieľom:

» priblížiť výsledky vedy a výskumu rezortu pôdohospodárstva a univerzít pre prax
» zvýšiť informovanosť o Európskej únii a jej pravidlách pre pôdohospodárov
» zabezpečiť informovanosť o výnosoch, vyhláškach a nariadeniach Ministerstva pôdohospodárstva SR

Vydavateľmi publikácií a multimediálnych CD je Ministerstvo pôdohospodárstva SR, organizácie rezortnej vedecko-výskumnej základne a univerzity s predmetnou činnosťou rezortu pôdohospodárstva.

Svoje pripomienky a otázky k obchodu zasielajte na našu adresu, na ktorej nás môžu kontaktovať aj záujemcovia o predaj svojich produktov prostredníctvom nášho obchodu. Podmienky predaja budú dohodnuté individuálne.

Autorom virtuálneho obchodu a distribútorom publikácií a multimediálnych CD je:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická ul. č. 4,
949 01 NITRA

TEL.: +421 37 7910 111 (ústredňa)
FAX: +421 37 7910 132